Tiltaksavdelingen

Hvis du har vært ute av arbeidslivet, eller aldri kommet deg ut i jobb, kan det være vanskelig å vite hva som skal til og hvor du skal begynne. VIA Færders veiledere kan hjelper deg. Vi har lang erfaring og variert kompetanse slik at vi kan bli din brobygger til det ordinære arbeidslivet. Sammen kan vi skape jobbmuligheter, styrke din kompetanse og utvikle dine ferdigheter for å skaffe og beholde arbeid.

Det kan være ulike grunner til at man trenger bistand til å komme ut i jobb. Mange arbeidssøkere har utfordringer som gjør at de trenger hjelp på veien. Dersom du er registrert arbeidssøker hos NAV har du rett til å få vurdert hva ditt behov for bistand består i. NAV har en rekke ulike tiltak for å møte dine behov. VIA Færder leverer tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid.

Det er ditt lokale NAV-kontor som søker deg inn på arbeidsinkluderingstiltak ved VIA Færder.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 30 48 80 dersom du har spørsmål om tilbudet ved VIA Færder.