Tiltaksavdelingen

Hvis du har vært ute av arbeidslivet, eller aldri kommet deg ut i jobb, kan det være vanskelig å vite hva som skal til og hvor du skal begynne. VIA Færders veiledere kan hjelper deg. Vi har lang erfaring og variert kompetanse slik at vi kan bli din brobygger til det ordinære arbeidslivet. Sammen kan vi skape jobbmuligheter, styrke din kompetanse og utvikle dine ferdigheter for å skaffe og beholde arbeid. Det kan være ulike grunner til at man trenger bistand til å komme ut i jobb. Mange arbeidssøkere har utfordringer som gjør at de trenger hjelp på veien. Dersom du er registrert arbeidssøker hos NAV har du rett til å få vurdert hva ditt behov for bistand består i. NAV har en rekke ulike tiltak for å møte dine behov. VIA Færder leverer tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid. Det er ditt lokale NAV-kontor som søker deg inn på arbeidsinkluderingstiltak ved VIA Færder.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 30 48 80 dersom du har spørsmål om tilbudet ved VIA Færder.

VIA Færder tilbyr følgende tiltak:

VTA: Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til personer med uførepensjon som ønsker og har behov for tilrettelagt arbeid.
Det legges opp til kompetanseheving i tiltaket.

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING er et tilbud til deg som trenger å styrke mulighetene for å komme ut i ordinært arbeid, utdanning, eller har behov for å prøve ut arbeidsevnen i en arbeidsmarkedsbedrift. Vi tilbyr tett individuell oppfølging. Gjennom tilrettelagte arbeidsplasser, i eller utenfor bedriften, gir virksomheten helhetlig hjelp til deg som på sikt skal gjøre deg nytte av ordinære tilbud i arbeidsmarkedet.

LÆREKANDIDATORDNING (videregående opplæring). Vi samarbeider med Vestfold fylkeskommune og Oktav og tilbyr tilrettelagte opplæringsløp.
Les mer

VIA Færder samarbeider for øvrig med NAV, Kommunen, Fylkeskommunen og Opplæringskontoret på følgende områder:
- Kartlegging og avklaring av arbeidsevne
- Opplæring og kompetanseheving
- Arbeidstrening (internt og eksternt)
- Jobbsøkerkvalifisering
- Tilrettelagt arbeid

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tilbud, ring oss på telefon 33 30 48 80.

Nyttige linker:
NAV
Færder kommune
Vestfold fylkeskommune
Oktav