Kvalitetssikring

VIA Færder er godkjent i henhold til EQUASS, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.
Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak.
EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.


Les om EQUASS her.