Om oss

VIA Færder as

Vår visjon:
"VIA Færder - veien videre"

Våre kjerneverdier:
"Respekt og nytenkning"

VIA Færder as er en bedrift 100 % eiet av Færder kommune.
Vedtektene finner du her og mer om våre verdier og visjon finner du her.

Generalforsamlingen består av: Formannskapet i Færder kommune.

Styret i VIA Færder as:
Styreleder: Kurt Orre
Styremedlemmer: Dag Østby, Ann-Kristin Heian, Hege Haslie-Christensen
Ansattes representant: Per Anders Knudsen
Observatør - arbeidstakere: Knut Einar Jensen
Varamedlem: Lars Joakim Tveit

VIA Færders hovedprodukt er å gi opplæring, veiledning og formidling til jobb. Du kan lese mer om tilbudene våre her.
Bedriften skal gi en meningsfull og utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker, og har ansatte med behov for tilrettelagt arbeid.
Vi har også et varierende antall tiltaksdeltakere som får veiledning, opplæring og arbeidspraksis i bedriften.

Bedriften leverer produkter og tjenester til grossist, detaljist eller forbruker.
Det er et godt samarbeid med NAV, sosialtjenesten og det offentlige hjelpeapparat.
I tillegg har VIA Færder et godt samarbeid med en søsterbedrift i Estland, Iseseisev ELU.