Om oss

Vi hjelper mennesker ut i arbeid gjennom spesialtilpasset videregående opplæring, arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid.

VIA Færder er leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Vårt hovedprodukt er å gi veiledning, opplæring og formidling til jobb. Vi er opptatt av å bidra til en meningsfull og utviklende arbeidshverdag for arbeidstakere og lærekandidater, og har arbeidsplasser for personer med behov for tilrettelagt arbeid og opplæring.

VIA Færder er også en produksjonsbedrift. Våre dyktige ansatte leverer produkter og tjenester til grossist, detaljist og forbruker. Vi har et toppmoderne snekkerverksted, profesjonell kantine, disponerer maskiner og faglige ressurser for industrisøm og vår serviceavdeling kan utføre en rekke oppdrag.

Våre verdier
Respekt og nytenkning.

Vår visjon
VIA Færder veien videre.

VIA Færder ble etablert i 1989, og er et aksjeselskap 100 % eiet av Færder kommune. Vi er godkjent leverandør av velferdstjenester gjennom det europeiske kvalitetssystemet eQuass Assurance, og har et godt samarbeid med NAV og det offentlige hjelpeapparatet. Vi er underlagt «forskrift om arbeidsrettede tiltak» i tillegg til alle lover og regler som gjelder for aksjeselskaper. Her finner du våre vedtekter.

Daglig leder
Ingunn Rogstad

Styret
Styreleder: Egil Johnsen
Styremedlemmer: Ann-Kristin Heian, Dag Østby, Elisabeth Johansen og Anita Falch Lund (ansattes representant). Varamedlem: Ellen Morgenstjerne

Observatør for arbeidstakere: Bjørn Sigve Botnmark

Generalforsamling
Formannskapet i Færder kommune

Lurer du på noe om VIA Færder?

Ta gjerne kontakt med oss.

telefon: 33 30 48 80
e-post: post@viafærder.no