Lære

Hos oss kan du lage din egen plan, med individuelle mål.

Vi legger til rette for læring og kompetanseutvikling, og hjelper deg å nå dine mål.

Lærekandidatordningen

Noen trenger mere tid og tettere oppfølging for å lære, og noen lærer best med hovedvekt på mer praksis og mindre teori. Lærekandidatordningen ved VIA Færder er et tilbud om fagopplæring i bedrift. Vi har laget en film hvor lærekandidatene selv forteller - se her:


VIA Færder er tilsluttet Opplæringskontoret OKTAV, som i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune har etablert et tilbud om lærekandidatløp. Lærekandidatordningen ligner lærlingeordningen, men har reduserte og tilpassede kompetansemål. Opplæringen er individuelt tilrettelagt, og læretiden leder fram til en kompetanseprøve og et kompetansebevis. Det er en betingelse at du fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring.

VIA Færder tilbyr fagopplæring som lærekandidat i følgende fag:
- Byggdrifterfaget
- Industrisømfaget
- Institusjonskokkfaget
- Kokkefaget
- Logistikkfaget
- Trevare- og Bygginnredningsfaget

Hvordan finne ut mer om dette?
Se www.oktav.no for nærmere informasjon, eller ta kontakt med bedriften direkte, skolen din eller fagopplæringa i fylkeskommunen.
Ta gjerne kontakt med Anne Linn Solum Høivik ved VIA Færder på telefon 93 08 03 68 eller e-post: annelinn@viafærder.no

Når er søknadsfristen?
Videregående skoler har søknadsfrist 1.februar, men det er ikke til hinder for å søke hele året. Et lærekandidatløp kan startes når som helst i året.