Et tilbud til deg?

Er du uføretrygdet eller går på arbeidsavklaringspenger og har lyst til å komme i arbeid? Vi kan hjelpe deg!
Du kan søke deg inn hos oss via ditt lokale NAV-kontor.

VIA Færder as tilbyr følgende tiltak:
  • Varig tilrettelagt arbeid, VTA
  • Arbeidsforberedende trening, AFT
  • Lærekandidatordning (videregående opplæring)

VTA

Varig tilrettelagt arbeid gir et tilbud til deg som for lang tid, eller kanskje for resten av ditt yrkesaktive liv, har behov for tilrettelagt arbeid. Du vil gjennom arbeidet kunne lage din egen plan med kompetansemål, utvikle dine evner og tilegne deg kunnskap i et arbeidsfelleskap. Vi vil, sammen med deg, legge til rette for at du kan komme ut i ordinært arbeidsliv.

AFT

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som ønsker å komme ut i arbeid, utdanning, eller har behov for å prøve ut arbeidsevnen i en arbeidsinkluderingsbedrift. Du får tett oppfølging.Gjennom tilrettelegging og veiledning styrkes dine muligheter for å få ordinært arbeid eller starte en utdanning.


LÆREKANDIDAT

(videregående opplæring)
I samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Oktav tilbyr vi tilrettelagte opplæringsløp.
Kontakt Vestfold fylkeskommune, Oktav eller VIA Færder.
Se egen fane: "Lære".

Har du spørsmål om noen av våre tilbud, ring oss på telefon 33 30 48 80.

Nyttige linker:
NAV
Færder kommune
Vestfold fylkeskommune
Oktav