Lærekandidat

Lærekandidat er et alternativ for deg som ønsker en praktisk rettet utdannelse, men som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fagbrev.

Folk er forskjellige. Noen liker å lese bøker, mens andre lærer best med mer praksis og mindre teori. Noen lærer fort, mens andre trenger litt lenger tid og tettere oppfølging. Lærekandidatordningen ved VIA Færder er et tilbud om tilpasset fagopplæring i bedrift. Det vil si at du lærer ved å være i jobb.

Hverdagen som lærekandidat

I videoen under kan du høre hva noen av våre lærekandidater tenker om det å være lærekandidat.

Hva er lærekandidatordningen?

VIA Færder samarbeider med Vestfold Fylkeskommune og Opplæringskontoret Oktav om å tilby tilrettelagte opplæringsløp. Lærekandidatordningen ligner lærlingeordningen, men har reduserte og tilpassede kompetansemål. Opplæringen er individuelt tilrettelagt, og læretiden leder fram til en kompetanseprøve og et kompetansebevis.

Hvem kan søke?

Tilbudet om lærekandidatplass er for elever som skal ha opplæringsplass med spesialundervisning i bedrift og som trenger omfattende tilrettelegging på arbeidsplassen.

Det er en betingelse at du fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring. Den har du fra du går ut av ungdomsskolen, og vanligvis 3-4 år fremover. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Søknadsfrist

Videregående skoler har søknadsfrist 1. februar, men du kan søke om å bli lærekandidat hele året. Et lærekandidatløp hos VIA Færder kan startes når som helst i året.

Lurer du på noe om det å være lærekandidat?

Ta gjerne kontakt med meg.

Anne Linn Solum Høivik
telefon: 93 08 03 68
e-post: annelinn@viafærder.no

VIA Færder kan hjelpe deg med fagopplæring som lærekandidat i disse fagene:

Byggdrifterfaget

Er du interessert i hvordan ting fungerer? Som byggdrifter er du litt som en vaktmester, bare med formell kompetanse og mer kunnskap.

Industrisyer

Er du kreativ og liker å tegne og sy? Som industrisyer jobber du med sømproduksjon og kan lage både tradisjonelle og nye produkter.

Ernæringskokkefaget

Trives du på kjøkkenet? Som institusjonskokk lager du sunne måltider med fokus på matglede, smak og hvordan maten ser ut.

Kokkefaget

Som kokk lager du mat, men kokkefaget er mye mer enn det. Det handler om service, bruk av råvarer, tilberedning, helse, hygiene og økonomi.

Logistikkfaget

Som logistikkoperatør arbeider du gjerne på et lager eller en godsterminal. Du kjører truck, sikrer last og klargjør ting som skal sendes eller flyttes.

Snekkerfaget

Som trevaresnekker lager du produkter av tre. Du jobber mest med produksjon av vinduer, dører, trapper og andre typer innredning.

Malerfaget

Er farger og håndverk din greie? Som maler gjør du en jobb som gir tydelige resultater og bruker verktøy som malerkost og rulle.

Mediedesign

Liker du media, digitale virkemidler, skape ting, samarbeide, bruke fantasien og er kreativ? Da kan mediegrafiker være noe for deg.

Aktivitør

Liker du å finne kreative løsninger og motivere, samt tilrettelegge aktiviteter og oppgaver for andre? da kan aktivitør være noe for deg.