Arbeidsforberedende trening (AFT)

En mulighet for deg som ønsker å komme ut i arbeid, i utdanning eller har behov for å prøve ut arbeidsevnen din.

Hvis du har vært ute av arbeidslivet, eller aldri kommet deg ut i jobb, kan det være vanskelig å vite hva som skal til eller hvor du skal begynne. I arbeidsforberedende trening får du kartlagt og styrket mulighetene dine for å komme ut i arbeid eller utdanning. Med fokus på motivasjon og mestring når du målet ditt. Sammen finner vi veien videre.

Hvem kan få arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet en periode, fått arbeidsevnen nedsatt eller har behov for tilrettelegging. Du søker deg til arbeidsforberedende trening hos VIA Færder gjennom ditt lokale NAV-kontor. 

Hva innebærer arbeidsforberedende trening?

I VIA Færder vet vi at mennesker har ulike behov. I arbeidsforberedende trening får du en fast veileder som følger deg opp gjennom hele tiltaket. Med utgangspunkt i dine ressurser og muligheter finner dere sammen frem til et løp som passer for deg. Dette vil bestå av en eller flere av aktivitetene under.

Gjennom AFT tilbyr VIA Færder:

  • Kartlegging
  • Karriereveiledning
  • Kompetanseheving/opplæring
  • Arbeidstrening
  • Veiledning
  • Oppfølging

Lurer du på noe om arbeidsforberedende trening?

Ta gjerne kontakt med meg.

Line Indseth
telefon: 924 16 813
e-post: line@viafærder.no