Samarbeide med VIA Færder?

Vår kontakt for
"Ringer i vannet"

"Ringer i vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, i ordinært arbeid. Ordningen er innrettet på næringslivets premisser, og bedriftene vil få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft.
Vil du høre mer? Kontakt Arve Fure Larsen på telefon 97 57 93 20 eller e-post: arve@viafærder.no

VIA Færder samarbeider for øvrig med NAV, Kommunen, Fylkeskommunen og Opplæringskontoret på følgende områder:
- Kartlegging og avklaring av arbeidsevne
- Opplæring og kompetanseheving
- Arbeidstrening (internt og eksternt)
- Jobbsøkerkvalifisering
- Tilrettelagt arbeid
- Jobbsjansen

VIA Færder tilbyr følgende tiltak:
• Arbeidsforberedende trening, AFT
• Praksisplass
• Lærekandidatordning (videregående opplæring)
• Varig tilrettelagt arbeid, VTA

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING er et tilbud til deg som trenger å styrke mulighetene for å komme ut i ordinært arbeid, utdanning, eller har behov for å prøve ut arbeidsevnen i en arbeidsmarkedsbedrift. Vi tilbyr tett individuell oppfølging. Gjennom tilrettelagte arbeidsplasser, i eller utenfor bedriften, gir virksomheten helhetlig hjelp til deg som på sikt skal gjøre deg nytte av ordinære tilbud i arbeidsmarkedet.

PRAKSISPLASS: NAV har tilbud om praksisplass i ordinær virksomhet. Vår bedrift tar imot aktuelle søkere

LÆREKANDIDATORDNING (videregående opplæring). Vi samarbeider med Vestfold fylkeskommune og Oktav og tilbyr tilrettelagte opplæringsløp.
Les mer

VTA: Varig tilrettelagt arbeid gir tilbud til personer med uførepensjon, men som ønsker og har behov for tilrettelagt arbeid.
Det legges opp til kompetanseheving i tiltaket.

I tillegg tilbyr bedriften et samarbeid til lokale gründere som ønsker å sette sin egen idé ut i produksjon.

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tilbud, ring oss på telefon 33 30 48 80.

Nyttige linker:
NAV
Færder kommune
Vestfold fylkeskommune
Oktav